‘We wilden meer structuur en transparantie in ons mobiliteitsbeleid. Met Bliq Mobility is dat gelukt.’

Veel organisaties hebben al jaren hetzelfde mobiliteitsbeleid met een vaste leverancier. Het loopt zoals het altijd liep, het jaarlijkse budget is bekend. Maar juist in tijden waarin mobiliteit zich enorm ontwikkelt, loont het de moeite om het mobiliteitsbeleid goed onder de loep te nemen. Mobiliteit wordt steeds complexer: nieuwe wetgeving, elektrificering, laadpalen, mobiliteitspassen, om maar enkele facetten te noemen. Ook Kachiri Brugts, Facility Director bij B&S International, kwam tot die conclusie: ‘De behoefte verandert, dus dan kijk je naar je partner: past die nog bij onze behoefte? Het antwoord was nee. We wilden meer structuur in ons mobiliteitsbeleid.’

Facility management professionaliseren
B&S is een technologiebedrijf in de industrie voor consumentengoederen met een groot mondiaal netwerk. Ze brengen partijen over de hele wereld bij elkaar. Het bedrijf is actief in meer dan 100 landen binnen 6 segmenten, waaronder persoonlijke verzorging en consumentenelektronica. Er werken meer dan 2.000 mensen in circa 100 landen. Kachiri Brugts is 4,5 jaar geleden begonnen bij B&S International en nu verantwoordelijk voor Facility Management, Safety, Security en Quality. Kachiri vertelt over haar start: ‘Ik miste een corporate facility organisatie en ik mocht die toen zelf opzetten. Mobiliteit is hier een onderdeel van en ik houd me ook bezig met procurement, vooral NPR (Non Product Related).’

Ruimte voor verbetering
‘We hebben een grote inkoopafdeling maar niet op NPR-gebied. In dat kader ben ik via Procurement Services 2 jaar geleden in contact gekomen met Bliq Mobility’, vervolgt Kachiri. ‘Na een aantal gesprekken met Edwin Poot kwamen we erachter dat er ruimte was voor een beter contract en ook voor meer transparantie. Ook wilden we af van een samenwerking met één leasemaatschappij. We zijn toen als eerste gestart met een benchmark en daarin werden onze verwachtingen beantwoord.’

 Behoefte aan transparantie
Kachiri is enthousiast over het inzicht dat ze kreeg uit de benchmark: ‘We ontdekten dat de opbouw van een leaseprijs veel transparanter kan. Net als het verrekenen van meer of minder kilometers. Je moet ergens aan verdienen, dat begrijp ik, maar dan moet het wel duidelijk zijn. Bovendien waren in het verleden afspraken niet goed geborgd en als iets niet op papier staat kun je er geen aanspraak op maken’, zegt ze in alle openheid. ‘We hebben voor de benchmark veel informatie aangeleverd. Onze operationeel wagenparkbeheerder leverde die info aan, maar inmiddels is die rol ook toebedeeld aan Bliq Mobility.’

Benchmark: forse besparing
Het kostte B&S International voorheen heel veel tijd om het wagenpark te beheren en het mobiliteitsbeleid te managen. Het mobiliteitsbeleid was verouderd en we kochten bijvoorbeeld ook nog zelf auto’s in. Alles bij elkaar genoeg redenen om het anders aan te pakken. ‘We hebben het dus helemaal op de schop genomen’, legt Kachiri uit. ‘Een van de conclusies uit de benchmark was dat we relatief veel voorloop-/huurauto’s hadden met niet marktconforme prijzen. Ook op het lease wagenpark was veel te besparen’.

Keuze voor een andere methodiek
Met de switch naar Bliq Mobility maakte B&S ook de keus voor een andere methodiek. Werkten ze eerst met één leverancier, werken ze nu met een externe onafhankelijke beheerder die zelfs per auto een vergelijking maakt. Dat scheelt aanzienlijk. Bij B&S gaat het ook ergens over: totaal 192 leasecontracten en 27 huurauto’s. Maar hoe zit het met het duurzaamheidsbeleid? Kachiri: ‘Onze hoofdkantoren zijn lastig te bereiken met het Openbaar Vervoer. Om toch duurzamer te opereren, is fossiel vanaf 2025 in principe geen optie meer en we hebben een target gezet op de uitstoot. Ook met het oog op het sustainability report en de verplichte rapportage vanaf 2024 van de CO2-uitstoot (ondernemingen met meer dan 100 medewerkers), is een mobiliteitspartner die je ontzorgt een welkome aanvulling.’

Prettige samenwerking met Bliq Mobility
Karchiri is daar ook helder over: ‘Voor ons is het gewoon heel fijn dat we daarin ontzorgd worden. Ook de gesprekken met leveranciers en berijders hoeven we niet meer zelf te voeren. Dat bespaart gewoon heel veel tijd. Bovendien is alles nu ook een stuk transparanter. De communicatie met Bliq Mobility is heel erg prettig. Ik heb nog nooit gezien dat er in een SLA is opgenomen dat iemand binnen een bepaald aantal uren reageert. En dat komen ze ook na.’

“Ik heb nog nooit gezien dat er in een SLA is opgenomen dat iemand binnen een bepaald aantal uren reageert. En dat komen ze ook na.”

Mooie resultaten
B&S International is best een complexe organisatie met meer dan 20 werkmaatschappijen. Zeker bij de onboarding was dat uitdagend met het koppelen van data van het bedrijf en leveranciers in de portal. Een portal die past bij de onafhankelijke werkwijze van Bliq Mobility. Kachiri daarover: ‘Bliq zit op de stoel van de klant en handelt vanuit ons belang. Dat is heel anders dan werken met een externe leverancier. We hebben sowieso mooie resultaten geboekt. We besparen veel tijd, maar ook op lease en huur is de besparing aanzienlijk.’