werkwijze

Alles voor jouw leasebeleid en mobiliteit

Bij mobiliteit vertrouwen veel organisaties op de automatische piloot. Dat is zonde want daardoor gaan veel kansen verloren. De lease- en mobiliteitsmarkt is helaas niet zo transparant. Gelukkig is daar met de juiste insight marktkennis veel aan te doen. Want weet je zeker dat je huidige leverancier nog wel de juiste is? Kun je contracten en tarieven goed doorgronden? Betaal je niet teveel? Kan het duurzamer? Ken je de meest recente ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit? En weet je hoe je het best kunt anticiperen op toekomstige wet- en regelgeving?

De juiste route voor meer inzicht en grip op mobiliteit

Bij Bliq nemen we je achterop en brengen we je in 3 etappes naar een volgende bestemming. Met een grondige analyse en na de implementatiefase kom je waar je moet zijn. Maar daar wil je ook blijven! Daarom ondersteunen we ook met wagenparkbeheer voor operationele zaken en blijven we met monitoring de vinger aan de pols houden. Zo blijf je verzekerd van goede afspraken met leveranciers, marktconforme tarieven/- voorwaarden en tevreden medewerkers.

Onze Aanpak

BLIQ
INKOOP

 

 • RFP
 • Multi Sourcing
 • Dealer kortingen
 • Raam contracten

Realisatie en Implementatie

WAGENPARK
BEHEER


 • BLIQ Basic
 • BLIQ Comfort
 • BLIQ Business

Beheer en Prijsborging

BLIQ Benchmark

Wat is het?

Het doel van de benchmark is inzicht verkrijgen in jouw huidige mobiliteitsprestaties en werkmethoden. Deze vergelijken we met best practices.

Hoe werkt het?

Met de verkregen informatie gaan we aan de slag. Dit krijg je van ons terug:

 • Inzicht prijsverschil met beste aanbieder
 • Overzicht verbeterpunten
 • Inzicht in bespaarpotentieel

BLIQ Mobility Scan

Wat is het?

De Bliq Mobility Scan is een grondige aanpak voor een effectiever inkooptraject op de korte én de langere termijn. Zo helpen we je met een toekomstbestendig mobiliteitsbeleid.

Hoe werkt het?

De Mobility Scan bestaat uit 8 stappen.

 • 1 Analyse huidige situatie
 • 2 Enquête onder medewerkers
 • 3 Interview met team (HR, Finance, wagenparkbeheer)
 • 4 Workshop strategie mobiliteit
 • 5 Opstellen business case
 • 6 Bepalen inkoopstrategie
 • 7 Opstellen plan van aanpak
 • 8 Besluit en uitwerking nieuw mobiliteitsbeleid

BLIQ Inkoop

Wat is het?

Bij onze inkoopadvisering en -uitvoering gaat het uiteraard primair om de beste deal. Waarbij de beste deal niet alleen bestaat uit de beste prijs! Want kosten besparen doen we ook door processen kritisch te beoordelen en eventueel aan te passen als dat moet. Verder geven we antwoord op vragen als: hoe kunnen we nieuw beleid zo goed mogelijk implementeren en hoe gaan we om met bestaande en nieuwe leveranciers?

Hoe werkt het?

Van inkoopproject tot businesscase:

 

Inkoopproject

 • Klant specifieke aanbestedingen / Request for Proposal (RFP)
 • Heronderhandelen huidige leverancier(s)

Business case document

 • Doorrekening concrete inkoopresultaten, kwantitatief én kwalitatief
 • Uitvoering inkooptraject met verantwoording gemaakte keuzes en implementatie van de bijbehorende activiteiten

Meeliften op bestaande raamcontracten

 • Inzet van direct beschikbare Bliq Mobility raamcontracten
 • Multi supply preferred leasemaatschappijen
 • Dealergroepen en autohuur
 • Laadpalen
 • Fietsen en mobiliteitskaarten

BLIQ Beheer

Wat is het?

Als het beleid staat, contracten actueel zijn en de medewerkers tevreden, dan wil je dat graag zo houden. We helpen met onder andere operationeel wagenparkbeheer, contractbeheer, het onderhoud van contacten met leveranciers, het bewaken van processen, factuurcontroles en expiratiebewaking en het monitoren van marktontwikkelingen en -prijzen. We geven hierover proactief advies.

Hoe werkt het?

De beheerrol kun je aan ons uitbesteden in 3 uitvoeringen:

BLIQ Basic

 • Operationeel wagenparkbeheer (inclusief legacy fleet)
 • Gunstige raamcontracten
 • Dealernetwerk met aantrekkelijke kortingen
 • Bestelproces van lease –en huurauto’s
 • Order –en inzetcontrole
 • Bewaking expiratiedata
 • Bewaking kwaliteit dienstverlening
 • Poolmanagement
 • Maandelijkse factuurcontrole
 • Proactief advies m.b.t. contractwijzigingen
 • Opstellen en periodiek actualiseren van de regeling
 • Consultancy
 • Prijsborging en monitoring gemaakte leveranciersafspraken

BLIQ Comfort

 • Operationeel wagenparkbeheer en advies
 • Gunstige raamcontracten
 • Dealernetwerk met aantrekkelijke kortingen
 • Bestelproces van lease –en huurauto’s
 • Order –en inzetcontrole
 • Poolmanagement
 • Bewaking expiratiedata
 • Proactief advies m.b.t. contractwijzigingen
 • Bewaking kwaliteit dienstverlening
 • Maandelijkse factuurcontrole
 • Opstellen en periodiek actualiseren van de regeling
 • Consultancy
 • Prijsborging en monitoring gemaakte leveranciersafspraken

BLIQ Business

 • Operationeel wagenparkbeheer en advies
 • Gunstige raamcontracten
 • Dealernetwerk met aantrekkelijke kortingen
 • Bestelproces van lease –en huurauto’s
 • Order –en inzetcontrole
 • Poolmanagement
 • Maandelijkse factuurcontrole
 • Bewaking expiratiedata
 • Proactief advies m.b.t. contractwijzigingen
 • Opstellen en periodiek actualiseren van de regeling
 • Consultancy
 • Prijsborging en monitoring gemaakte leveranciersafspraken
 • Bewaking kwaliteit dienstverlening

Heb je een vraag?