‘Bliq Mobility is zeer betrokken en ze geven ook nog ongevraagd advies.’

“Bliq Mobility neemt ons heel veel uit handen en ik krijg ook nog ongevraagd advies.”

Mobiliteit is voor veel organisaties belangrijker dan ooit. Vooral ook omdat thema’s als medewerker betrokkenheid en duurzaamheid anno 2023 topprioriteit zijn voor veel organisaties. Tel daarbij op de administratieve last, financiële aspecten en individuele afstemming en het is voor iedereen helder dat mobiliteit veel aandacht vraagt. Dat was dan ook de reden voor Gaby Wilbrenninck, Directeur HR & Facility van Robidus, om de connectie te maken met Bliq Mobility. Dat leverde meer op dan ze in eerste instantie had verwacht.

De complexiteit van mobiliteit
Robidus (onderdeel van Aegon) is een organisatie die zich begeeft op het gebied van Sociale Zekerheid met als doel de inzetbaarheid van werknemers te vergroten. Zij hebben hiervoor een unieke integrale aanpak ontwikkeld waarbij zij advisering over passende financiering combineren met een excellente uitvoering van wet- en regelgeving en effectief casebeheer (arbo- en verzuimdienstverlening). Er werken tegen de 500 mensen voor circa 700 klanten. Gaby legt uit dat al die diensten vragen om verschillende mensen: “Van casemanagement en arbodienstverlening tot administratief of financieel onderlegd. Waarvan een deel veel telefonisch klantcontact heeft en een deel veel onderweg is om de klant fysiek te ontmoeten. Dat vraagt om een divers pakket aan arbeidsvoorwaarden. We hebben daarom 6 leasecategorieën. Alles bij elkaar is de autokeuze daarmee wel een stuk ingewikkelder.”

Veel mensen, veel wensen
Gaby vertelt hoe het was tot Bliq Mobility in beeld kwam: “Toen ik binnenkwam was het wagenpark belegd bij finance en dat heb ik naar HR overgebracht. Daar gaat veel werk in zitten: beleid, contracten, facturatie, vragen en individuele situaties! Ik geef een paar voorbeelden. Er was bijvoorbeeld iemand die zelf een laadpaal had geregeld, maar de laadpas werkte daar niet voor. Of iemand had in de zomer een auto nodig met een grotere actieradius dan zijn huidige elektrische leaseauto. En weer iemand anders die net in dienst kwam, vond de bijtelling te hoog van de auto die was toegewezen. En dan nog allerlei andere zaken als kleuren, smaken, doorschuiven van auto’s van de ene naar de andere medewerker, uitzonderingssituaties enzovoort enzovoort.”

Van benchmark tot leaseregeling
“Mobiliteit zelf managen kan op zich wel”, zegt Gaby, “maar het was lastig te borgen bij Robidus. Het is toch best specialistisch werk. Meer werk dan je denkt en ik heb beperkte capaciteit op mijn afdeling. Bovendien viel het prijsverschil me erg mee in vergelijking met wat het ons kost als we het zelf doen. Als eerste hebben we met Bliq Mobility een benchmark uitgevoerd en daarna zijn we gaan kijken naar het wagenparkbeheer. Maar ook de hele leaseregeling is onder de loep genomen. Hoe ga je om met laadpalen, welke zaken zijn niet meer van toepassing en welke artikelen hebben een update nodig?”

“Bliq Mobility zorgt voor overzicht en structuur, ik hoef maar iets te roepen en het is inzichtelijk. Ze hebben ook een heel hoge betrokkenheid”

Werken vanuit vertrouwen
Bij Robidus bewaken ze de balans tussen keuzevrijheid en gewenst beleid. Bijvoorbeeld als het gaat om een duurzaam wagenpark. Gaby: “Je merkt nu dat de bijtelling minder interessant is voor elektrisch, collega’s daar ook minder voor kiezen. We hebben nu bijvoorbeeld vastgelegd dat de hoogste twee categorieën alleen elektrisch kunnen rijden. In die categorie is er ook voldoende aanbod. Inmiddels is 25% van het wagenpark elektrisch.” Met Bliq Mobility is er ook veel meer inzicht beschikbaar door alle data die ontsloten worden, maar Gaby maakt daar in controlerende zin nauwelijks gebruik van: “Inzicht is fijn, maar we werken bij Robidus verder vooral op basis van goed vertrouwen”.

Minder werk, beter geregeld
Gaby is enthousiast over de samenwerking: “Als ik kijk naar de hoeveelheid vragen die we krijgen op de afdeling, dan is die flink verminderd. Dat wordt allemaal afgedekt door Bliq Mobility. Verder hebben we met hen nu ook een sparringpartner en dat is zeker in een markt waarin prijzen meer schommelen dan voorheen, heel erg prettig. Wat ik ook heel belangrijk vind is de adviescomponent. Dat was niet zwart op wit afgesproken, maar ik krijg wel ongevraagd advies over ons beleid. Superfijn!”

Gaby Wilbrenninck, Directeur HR & Facility Robidus