Welkom Peterson Control Union

Nieuwe samenwerking: Welkom Peterson Control Union!

Na een intensief inkoopproces, medio 2023, is de samenwerking nu echt van start gegaan. Dennis Schenk, Managing Director Peterson Nederland B.V. vertelt: “Wij hadden al langer de wens om ons wagenparkbeheer verder te professionaliseren en onze medewerkers voor mobiliteit en in het bijzonder lease, verder te ontzorgen. Vanaf de start van het aanbestedingsproces hadden we al een professionele indruk van Bliq Mobility.

We hebben om meerdere reden gekozen voor Bliq Mobility:

  • We besteden hiermee ons wagenparkbeheer uit aan een partij die hierin gespecialiseerd is;
  • Met Bliq hebben we een partner gevonden die ons kan adviseren bij de ontwikkeling van leasebeleid en de inkoop van leasecontracten;
  • Bliq heeft ruime kennis en ervaring om ons te begeleiden in alle keuzes van mobiliteit (van lease tot andere modaliteiten zoals bijv. fiets/OV/deelscooter etc.);
  • Bliq adviseert ons in het verder verduurzamen van ons mobiliteitsbeleid.”

Wij kijken uit naar een mooie samenwerking!