Werkgevers moeten de uitstoot van werkgerelateerd verkeer gaan meten

Een nieuwe klimaatmaatregel eist dat werkgevers met meer dan 100 medewerkers de CO2-uitstoot meten die werknemers veroorzaken bij zakelijke reizen. De regering wil deze emissies in kaart brengen en normeren om klimaatdoelen te halen.

Het bepalen van de CO2-uitstoot zorgt voor veel extra administratie omdat niet alleen uitgezocht moet worden welke zakelijke ritten er gemaakt worden maar ook hoe de werknemer reist (welke vorm van openbaar vervoer, welk type auto, de fiets etc.)

Eigenlijk had de regeling per 1 januari 2022 in moeten gaan, maar omdat de kabinetsformatie zo lang heeft geduurd, heeft de nieuwe regering er nog niet mee kunnen instemmen. De verwachting is de regering alsnog snel akkoord gaat, want om het nieuwe aangescherpte klimaatdoel van 60% minder broeikasgassen in 2030 te halen is veel CO₂-reductie nodig.

Lees hier verder.

Bron: FD